Nasza oferta

Sprzedaż materiałów budowlanych do budowy dróg

    Opierając się na doświadczeniu w realizacji inwestycji drogowych w naszej ofercie znalazły się dobrej jakości materiały do budowy dróg oraz infrastruktury współdziałającej z drogami.

W naszej ofercie znajdują się materiały do realizacji inwestycji drogowych takie jak:
 • tłucznie, mieszanki kamienne, żwiry, pospółki, grysy
 • piaski o różnej frakcji uziarnienia oraz różnym przenaczeniu
 • kostka granitowa, porfirowa, bazaltowa w róznych rozmiarach i kolorach

materiały kanalizacyjne:
 • włazy, wpusty żeliwne,
 • rury betonowe i PVC
 • studnie i wpusty betonowe lub PVC
 • odwodnienia liniowe betonowe oraz PVC

materiały drenerskie
 • geowłokniny

wyroby granitowe:
 • krawężniki,
 • obrzeża,
 • oporniki,
 • płytki


Oferowane przez nas materiały do budowy dróg posiadają wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zapewniające dobrą jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania